Ποινικός Κώδικας και ΚΠΔ: Παρατείνεται η προσθεσμία περάτωσης εργασιών των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

Υπουργικές Αποφάσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανρθωπίνων Δικαιωμάτων

0

Παρατείνεται από τη λήξη της και έως τις 30 Απριλίου 2019 η προθεσμία περάτωσης των εργασιών των νομοπαρασκευστικών επιτροπών για σύνταξη σχεδίων Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

Για την συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώνονται στις 27 Μαρτίου 2019

 

Σχόλια