Πλήθος ελλείψεων και προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι πρόσφυγες στην Ελλάδα

0

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατήγγειλε έλλειψη προστατευτικών μέτρων, καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και ελάχιστες υποδομές στο θέμα των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων.
Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα διενήργησε μελέτη, την οποία υπογράφουν η κοινωνική λειτουργός Γεωργία Δημητροπούλου και ο λέκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Παπαγεωργίου.
«Με δεδομένη την άρνηση ή την αδυναμία των εισαγγελικών αρχών και την ανεπάρκεια των υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας στις οποίες θα μπορούσε ενδεχομένως να ανατεθεί το έργο της εποπτείας ανηλίκων, γεννιέται το ερώτημα εάν μπορεί κανείς να αναμένει βελτίωση της κατάστασης», αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πρόσβαση στο δικαίωμα ασύλου στα σημεία εισόδου δεν είναι δυνατή, μιας και δεν υπάρχει στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ για τους ανηλίκους που δεν ζητούν άσυλο δεν υπάρχει καμιά μορφή προστασίας.
Μεγάλος αριθμός ανηλίκων, αναφέρει η μελέτη, κρατείται και δεν ξεκινά καν τη διαδικασία ασύλου. Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν κλειστά κέντρα φιλοξενίας για να εξετάζουν κάθε περίπτωση και να παρέχουν προστασία στους ανηλίκους.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν εφαρμόζουν το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο.
Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα δεν απαιτεί τελικό, αλλά ενδιάμεσο προορισμό, ενώ καταγράφει ως βασικό πρόβλημα την έλλειψη στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία που υπάρχουν αφορούν μόνο τους ανηλίκους που εισέρχονται σε διαδικασία ασύλου, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που συλλαμβάνονται στα σημεία ελέγχου.
Προτείνει την δημιουργία κέντρων υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας στα σημεία εισόδου.
Συγκεκριμένα η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες προτείνει την σύσταση ειδικών επιτροπών, την αύξηση των κέντρων φιλοξενίας και των υπαρχόντων δομών, την άμεση εξέταση αιτημάτων ασύλου που έχουν υποβληθεί από ασυνόδευτους ανηλίκους και την ενίσχυση του θεσμού της Επιτροπείας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα, το 2007 εξετάστηκαν 20.692 αιτήσεις και δόθηκε άσυλο σε 8 αιτούντες, ενώ σε δεύτερο βαθμό εξετάσθηκαν 6.448 αιτήσεις και αναγνωρίστηκε προσφυγικό καθεστώς σε 132 περιπτώσεις.