ΠΝΠ για κατασχέσεις απο το Δημόσιο σε βάρος επιχειρήσεων

0

Δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) [PDF], βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να προχωρούν σε κατασχέσεις σε βάρος επιχειρήσεων διασκέδασης, εστίασης και κέντρων ψυχαγωγίας, για ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιοκτητών τους άνω των 50.000 ευρώ. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι παρέχεται δυνατότητα κατάσχεσης για λογαριασμό του Δημοσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών και Σαββατοκύριακου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδικότερα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», με την οποία τροποποιείται το άρθρο 11 του Ν.356/1974 με την προσθήκη δύο εδαφίων, προβλέπεται ότι σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες καθώς και τον μήνα Αύγουστο, και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Παρότι, βάσει του προισχύσαντος νομοθτεικού πλαισίου απαγορευόταν ρητά η εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών του Δημοσίου, κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών σημειώνει, ότι δεν είναι δυνταόν να μην μπορεί το Δημόσιο να προβαίνει σε κατασχέσεις, κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου, οπότε και αυξάνονται κατακόρυφα τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι η έκδοση της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προκάλεσε, όπως αναμενόταν, άμεσες αντιδράσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με σχετική ανακοίνωση του προέδρου του, Γ. Αδαμόπουλου, κατήγγειλε ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ, την κατάσχεση από το Δημόσιο, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Ειδικότερα, ο ΔΣΑ επικαλείται παραβίαση του αρ.20 παρ.1 του Συντάγματος και του αρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ περί αρχής της ισότητας των διαδίκων, καθώς και του αρ.44 παρ.1 του Συντάγματος.
 

Σχόλια