ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ανακοίνωση προσφυγής στο ΣτΕ κατά του PSI

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) ζητώντας επιστροφή των χρημάτων που απώλεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία από την αναδιάρθρωση του χρέους (PSI).
Η Ομοσπονδία εξέφρασε την πρόθεσή της να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ασκώντας προσφυγή ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή απευθυνόμενη στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως ισχυρίζονται εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και είχαν επενδυθεί σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μειώθηκαν δραματικά μετά τη μονομερή απόφαση για απομείωση της αξίας τους.