ΠΟΛ. 1008/2018: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

0

 

Η ΠΟΛ. 1008/2018 εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε. της κωδικοποίησης της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεών της και περιλαμβάνει ενημερωμένη τη σχετική νομοθεσία μέχρι και το Ν. 4509/2017.