ΠΟΛ 1019/03-02-2016: Ρύθμιση θεμάτων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

0

 

Σε εκτέλεση της 4446/2015 ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ΠΟΛ. 1009/2016 (48 Β ́/20 -1 – 2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικά από 21 – 5 – 2015 οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά ή γονική παροχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην απόφαση αυτή.

Για την ορθή αντιμετώπιση των υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων παρέχονται οι ακόλουθες Οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων:
 

Σχόλια