ΠΟΛ 1053/2013: Αναστολή υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων των συμβάσεων των δικηγόρων για το 2012

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χ. Θεοχάρης, με την υπ. αριθμ. 1053/21.03.2013 εγκύκλιό [Link] του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι Δικηγόροι με τους εντολείς τους καθώς και των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοχάρης ενημερώνει ότι αναστέλλεται η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι Δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις, δηλώσεις και καταστάσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. και δεδομένου ότι εντάσσονται στη νέα γραμμογράφηση του έργου TAXIS net του 2013, η υποβολή τους για την χρήση 2012 αναστέλλεται.

Σχόλια