Πολίτης προσφεύγει στο ΣτΕ για τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στην ταυτότητα

0

Ο τέως καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Γ.Σχινάς, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η παράλειψη του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης να αναγράψει το θρήσκευμά του στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το εν λόγω τμήμα.

Το 2001 η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι είναι συνταγματικά επιβεβλημένη η μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες.

Ο κ. Σχινάς στρέφεται κατά του υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., καθώς δεν έκαναν δεκτό το αίτημά του να αναγραφεί το θρήσκευμά του.

Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι ο νόμος 1599/1986 επιβάλλει την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες και ότι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που του έδωσαν είναι άκυρο.