Πράσινο από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη μισθοδοσία των συμβασιούχων

0

Κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των αποδοχών σε όσους συμβασιούχους επανέρχονται στα καθήκοντά τους, σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων.
Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ομόφωνα ότι τόσο η προσωρινή διαταγή όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα είναι τίτλοι εκτελεστοί και συνεπώς δεσμευτικοί για τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η απόφαση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε συμβασιούχους που αν και είχαν κερδίσει αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινές διαταγές, δεν πληρώνονταν γιατί το Δημόσιο αρνείτο να τις εκτελέσει.
Στο παρελθόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο, επικαλούμενο τον νόμο 3301/2004 είχε κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων στη μισθοδοσία των συμβασιούχων που είχαν πετύχει προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα. Με την πρόσφατη απόφασή του, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο επίμαχος νόμος είναι αντισυνταγματικός και αντίθετος με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεσμεύουν τη χώρα μας.
Επιπλέον, η Ολομέλεια του ΕΣ απαντά θετικά στο ερώτημα των δικηγόρων των συμβασιούχων προς τον γενικό επίτροπο Επικρατείας Γ. Σχοινιωτάκη για το αν πρέπει να θεωρούνται τα χρηματικά εντάλματα των συμβασιούχων υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές διαταγές.

Σχόλια