Πράσινο φως από το ΣτΕ στον ποδηλατόδρομο Ψυχικού

0

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η λειτουργία ποδηλατοδρόμων μήκους 2,1 χιλιομέτρων στον Δήμο Ψυχικού, απορρίπτοντας αίτηση του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού και κατοίκων, που ζητούσαν να ανασταλεί η σχετική απόφαση του περιφερειάρχη και του δήμου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και δεν πρόκειται να επιφέρει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στους κατοίκους.
Από την πλευρά τους, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η λειτουργία ποδηλατοδρόμων υποβαθμίζει το περιβάλλον, μειώνει την αξία των ιδιοκτησιών και αυξάνει τους κινδύνους ατυχημάτων, καθώς δημιουργούνται προβλήματα στην ελεύθερη όδευση των παιδιών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς τους, το ΣτΕ, αντέτεινε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, επικαλούμενο μελέτη που προβλέπει τη σήμανση του δικτύου με σήματα που απευθύνονται στους ποδηλάτες και τους πεζούς.

Σχόλια