Πράσινο φως από το ΣτΕ στον ΧΥΤΑ

0

Απερρίφθη από το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση του Δήμου Κερατέας, με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί η υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε ως την 30η Οκτωβρίου του 2013 η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή εγκατάστασης αποβλήτων στην Κερατέα. Με την υπ αριθμό 31/2011 απόφασή του, το ΣτΕ “άναψε πράσινο” για τη συνέχιση της κατασκευής της “Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων”, συνολικής επιφάνειας 154 στρεμμάτων, στη θέση Βραγόνι της Κερατέας.
Στην υποβληθείσα αίτηση που απορρίφθηκε, ο Δήμος υποστήριζε ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υφίσταται και ζήτημα αντισυνταγματικότητας σχετικά, επισημαίνοντας ειδικότερα ότι η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3164/2003, με την οποία εγκρίθηκε η Β’ φάση σχεδιασμού της διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής, στην οποία στηρίχθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και καθορίστηκαν ως κατάλληλες για τη Νοτιοανατολική Αττική οι θέσεις «Βραγόνι» Κερατέας και «Λατομεία Κυριακού» Κρωπίας, αντιβαίνει στο Σύνταγμα.
Άλλωστε, ο Δήμος, στην αίτησή του, ανέφερε ότι η περιοχή έχει ήδη υποστεί καίριο πλήγμα από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας, ταυτόχρονα, ότι η επίμαχη περιοχή έχει κηρυχθεί από το 1980 αρχαιολογικός χώρος.
Όλοι οι ισχυρισμοί του Δήμου απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι από το ΣτΕ, που τονίζει ότι τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας έχουν κριθεί κατά το παρελθόν, ενώ κατά τα λοιπά “δεν έχουν προστεθεί νέα στοιχεία που να ανατρέπουν προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις”. Καταληκτικά, το Τμήμα Αναστολών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επισημαίνει ότι η κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης επιβάλλεται από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Σχόλια