Πράσινο φώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αυτόματες αντλίες καυσίμων

0

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ρόδου, με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η από 7.6.2005 απόφαση του αντινομάρχη Δωδεκανήσου, η οποία απαγόρευε τη λειτουργία αντλιών με αυτόματους πωλητές υγρών καυσίμων, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των βενζινάδικων.

Συγκεκριμένα η Σύμβουλος Επικρατείας κ. Μαρία Αθανασοπούλου υποστήριξε ότι η θέσπιση ωραρίου λειτουργίας στα πρατήρια υγρών καυσίμων που προβλέπεται με το Ν. 3054/2002, αφορά τα «επανδρωμένα» βενζινάδικα, όπου η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται με προσωπικό που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων και σαφώς το ωράριο δεν καταλαμβάνει τα αυτόματα μηχανήματα πωλήσεως υγρών καυσίμων.

Υποστήριξε δε την ακυρότητα της αποφάσεως του αντινομάρχη, δεδομένου ότι αυτή εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσιοδοτήσεως.

Σχόλια