Πράσινο φως για τους προ του 2001 συμβασιούχους

0

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους συμβασιούχους που απασχολήθηκαν πριν από το 2001, είναι δυνατή ή μονιμοποίησή τους στα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα εξετάζοντας την υπόθεση των καθαριστριών του ΟΠΑΠ, οι οποίες εργάστηκαν στον Οργανισμό από το 1991 έως το 1998. Η Ολομέλεια έκρινε ότι πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, δεν υφίσταται θέμα απαγόρευσης της μονιμοποίησης των συμβασιούχων και τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία εάν και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Σχόλια