Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη (3) ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (ΣΟΧ 2/2017).

0

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη (3) ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την αριθ. 35972/03-05-2017 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας (ΣΟΧ 2/2017), ξεκινά τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και λήγει την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 (τελευταία ημέρα υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Σχόλια