Προαγωγές Ειρηνοδικών Γ’ τάξης

0

Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, και τη με αριθμό 66/21-4-2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄ Τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ΄ Τάξης, επειδή συγκεντρώνουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου
ουσιαστικά καθώς και τυπικά προσόντα:

1) Λαγκαδά, Ελένη Μπίθα, του Παναγιώτη, 2) Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκος του
Ευαγγέλου, 3) Πειραιώς, Αθανάσιος Μαρίνης του Παναγιώτη, 4) Πταισματοδικείου
Κέρκυρας, Ελένη Βούλγαρη του Θεοφάνη, 5) Πειραιώς, Παναγιώτης Φούρλης του
Αποστόλου, 6) Πειραιώς, Ελένη Λούκα του Κωνσταντίνου, 7) Αθηνών, Σοφία
Χατζηδημητρίου του Παναγιώτη, 8) Πιερίας, Ευαγγελία Κωστοπούλου του Αθανασίου,
9) Αθηνών, Πηνελόπη Διονυσοπούλου του Ηλία, 10) Λαγκαδά, Θεοπούλα Κουκουνά
του Γεωργίου, 11) Αθηνών, Σταυρούλα Κουτρουβίδα του Γεωργίου, 12) Αθηνών,
Κωνσταντίνος Νταλαχάνης του Γεωργίου, 13) Πειραιώς, Ιωάννα Κορδαλή του
Κωνσταντίνου, 14) Αθηνών, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, 15)
Ναυπλίου, Αγγελική Χριστοπούλου του Χρήστου, 16) Πειραιώς, Στυλιανή Φωτάκη του
Ευαγγέλου, 17) Καρδίτσας, Μαρία Κοτρότσιου του Ιωάννη, 18) Πταισματοδικείου
Καλαμάτας, Ερασμία Μπελεγρή του Δημητρίου, 19) Κιλκίς, Ελένη Φουρκιώτη του
Δημητρίου, 20) Πταισματοδικείου Ρόδου, Σταματία Ζαχαρίου του Νικολάου, 21)
Κορίνθου, Θεοδώρα Παπαδοπούλου του Γεωργίου, 22) Πταισματοδικείου Καρδίτσας,
Ευάγγελος Αγατιανός του Χριστοφόρου, 23) Κιλκίς, Περσεφόνη Παπαστεφάνου του
Κωνσταντίνου, 24) Αθηνών, Πέτρος Νικάκης του Βασιλείου, 25) Καβάλας, Αναστασία
Καλτιριμίδου του Δημητρίου, 26) Πάρου, Καλλιόπη Ζορμπά του Γεωργίου, 27) Αθηνών, Μαρία Πετροπούλου του Γεωργίου, και 28) Ελασσόνας, Ευσταθία Καστού του Ιωάννη.