Πρόβλεψη αύξησης οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών στον νέο σ/ν του Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Πρόβλεψη αύξησης οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και δικαστικών υπαλλήλων περιέχει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και λοιπές διατάξεις».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπό διαβούλευση ν/σ  (άρθρο 37) από 01.05.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
 

α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22),
β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα (50) και
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).

 

 

Σχόλια