Προβλήματα στην εφαρμογή του Π.Δ. για τους συμβασιούχους

0

Σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δημιουργούν τρεις πρόσφατες αποφάσεις του Πρωτοδικείου Τρίπολης, που δικαιώνουν συμβασιούχους πυροσβέστες – διασώστες.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων του δικαστηρίου αναιρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το Π.Δ. προκειμένου να γίνει η μονιμοποίηση. Μία τέτοια προϋπόθεση είναι ο όρος της χρονικής απόστασης ανάμεσα σε διαδοχικές συμβάσεις των συμβασιούχων με αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλοί από την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Διατάγματος.

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο διεξήχθη μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του Π.Δ. και οι αποφάσεις του εκδόθηκαν μετά την επεξεργασία του τελικού κειμένου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.