Προβλήματα στις διαβουλεύσεις για την τροποποίηση του Ν. 3869/2010

0

Την υπέρβαση πέντε βασικών τεχνικών και θεσμικών εμποδίων επιζητεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να προωθήσει στη Βουλή τη νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση των δανείων και την αναθεώρηση του Ν. 3869/2010.

Αρχικά, θα πρέπει να καμφθεί η αντίρρηση των εκπροσώπων της Τραπέζης της Ελλάδος, για την κρατική παρέμβαση στον τομέα ρύθμισης των δανείων και στο οικονομικό κόστος των ρυθμίσεων για το τραπεζικό σύστημα. Η τρόικα, από την πλευρά της, ζητεί την αναπροσαρμογή του επιτοκίου και της περιόδου χάριτος ενώ εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών διαφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Επίσης, τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας για την τροποποίηση του Ν. 3869/2010. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχουν καταλήξει επίσημα σ’ ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση των συνεπών δανειοληπτών, αν και τα στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος, η τρόικα και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εκφράζουν μια σειρά από προβληματισμούς για την υλοποίηση της συμφωνίας και ζητούν την τροποποίηση συγκεκριμένων όρων.

Σχόλια