Προδικαστικά ερωτήματα για το βασικό μέτοχο από το ΣτΕ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προχώρησε τελικά στην αποστολή προς το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τριών κρίσιμων ερωτημάτων για τον βασικό μέτοχο, προκειμένου να διευκρινισθεί η νομιμότητα ή όχι, των ασυμβιβάστων που πρόβλεψαν το Σύνταγμα και οι σχετικοί νόμοι.

Συγκεκριμένα η ολομέλεια του ΣτΕ, με αφορμή προσφυγές που αφορούσαν το πρώτο νομοθετικό καθεστώς (ν. 3021/02), έκρινε με πλειοψηφία , ότι η κοινοτική οδηγία 93/37/EOK περιλαμβάνει έναν περιοριστικό και εξαντλητικό κατάλογο λόγων για τους οποίους θα μπορούσε να αποκλειστεί ένας εργολήπτης από δημόσιο διαγωνισμό.

Κατά συνέπεια, έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να προστεθεί και άλλος λόγος, όπως είναι το ασυμβίβαστο που προβλέφθηκε στο Σύνταγμα, γι’ αυτό και καλεί το ΔΕΚ να κρίνει εάν ο επιπλέον αυτός λόγος αποκλεισμού παραβιάζει την κοινοτική οδηγία και είναι για το λόγο αυτό ανεφάρμοστος.

Παράλληλα το ΣτΕ ρωτά το ΔΕΚ αν το ασυμβίβαστο έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και την κοινοτική αρχή της αναλογικότητας, στην περίπτωση που ο παραπάνω κατάλογος κριθεί ότι δεν είναι εξαντλητικός.

Στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα, δικαστές του ΣτE ρωτούν το ΔEK μήπως η κοινοτική οδηγία 93/37 EOK, απαγορεύοντας τη θέσπιση άλλων λόγων αποκλεισμού, έρχεται σε αντίθεση με γενικές κοινοτικές αρχές που αφορούν την προστασία του ανταγωνισμού και της διαφάνειας.

Σε ό,τι αφορά τα παρένθετα και συγγενικά πρόσωπα, η Oλομέλεια του ΣτE δέχθηκε κατά πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο γι’ αυτά ως αμάχητο τεκμήριο.

Σχόλια