Προδικαστικό ερώτημα του ΑΠ στο ΔΕΚ για τις ομαδικές απολύσεις της Softex

0

Προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέστειλε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με τη νομική έννοια της «εκμετάλλευσης» και της «επιχείρησης» με αφορμή τις ομαδικές απολύσεις που είχαν γίνει στις 18 Ιουλίου 2002 από την Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ (Softex).

Συγκεκριμένα, ανέκυψε το ζήτημα εάν οι απολύσεις 417 εργαζομένων υπάγονται στο νόμο περί ομαδικών απολύσεων ή όχι, σε συνδυασμό με το αν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εκμετάλλευση ή επιχείρηση, που είναι διαφορετικές νομικές έννοιες. Έτσι, τέθηκε το ερώτημα αν έπρεπε να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων, όπως αυτή έχει προσαρμοστεί στις Κοινοτικές Οδηγίες.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας ΑΠ, με το νόμο περί ομαδικών απολύσεων υιοθετείται η διάκριση των εννοιών «επιχείρηση» και «εκμετάλλευση», έννοιες οι οποίες δεν αποσαφηνίζονται στο κείμενο των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις στις οποίες και προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία.

Σχόλια