Προεδρικό Διάταγμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

0

Κατατέθηκε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Το Διάταγμα προβλέπει ότι για λόγους προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της αποτροπής ανεπιθύμητων ενεργειών και χτυπημάτων, της πάταξης της τρομοκρατίας, της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών, αποκάλυψης κυκλωμάτων σωματεμπορίας και ανθρωπίνων οργάνων κ.ά, θα μπορεί εφεξής να γίνει άρση του απορρήτου των κάθε είδους επικοινωνιών, των επιστολών και των τραπεζικών συναλλαγών για ορισμένο χρονικό διάστημα και κάτω από δικαστικές εγγυήσεις.

Κατά συνέπεια, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας οφείλουν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στις δικαστικές αρχές, και αυτές κρίνοντας τη σκοπιμότητα του αιτήματος θα αποφαίνονται ανάλογα.

Σχόλια