Προεδρικό Διάταγμα για τις δικηγορικές εταιρίες

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α/120) το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 81 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των δικηγορικών εταιριών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στο ΠΔ ορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, η περιουσία και η διάρκειά της, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η ευθύνη των εταίρων.

Σύμφωνα με το ΠΔ, απαγορεύεται η συμμετοχή στην δικηγορική εταιρία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι δικηγόρος, όπως και η συμμετοχή του στα κέρδη της εταιρίας έναντι παροχής κεφαλαίου ή εργασίας προς αυτή. Η σύσταση της δικηγορικής εταιρίας μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερους δικηγόρους που είναι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δικηγόροι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρία με δικηγόρους-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Τέλος, σημειώνεται ότι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να ασκούνται σε δικηγορικές εταιρίες και να κάνουν παραστάσεις στα δικαστήρια με όλους τους εταίρους, ενώ κάθε εταιρία μπορεί να έχει τόσους ασκούμενους δικηγόρους, όσους μπορούν να έχουν ατομικά οι εταίροι της, σύμφωνα με τον Κώδικα των δικηγόρων.

Σχόλια