Πρόεδρος ΔΣΑ: Απαράδεκτοι οι οικονομικοί όροι των συνεργαζόμενων με το ΙΚΑ δικηγόρων

0

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βασίλης Αλεξανδρής σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του IKA, κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, έκανε λόγο για “απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση, οικονομικούς όρους των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ”.

Στην επιστολή [Link] του ο κ. Αλεξανδρής υπογραμμίζει ότι “υποχρεώνετε να σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αμοιβές κατώτερες από τα κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων”.
Παράλληλα, καλεί τον κ. Σπυρόπουλο να αποσύρει σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμει προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το Ίδρυμα δικηγόρους, ειδάλλως, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ “προτιθέμεθα να ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη μας που τυχόν συμβληθούν μαζί σας υπό τους συγκεκριμένους όρους και θα στραφούμε δικαστικά κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ”.
Ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω συμφωνητικού ο κ. Αλεξανδρής αναφέρει πως:
“Οι αμοιβές που καθορίζετε στον πίνακα αμοιβών σας είναι εξευτελιστικά χαμηλές και στις περισσότερες των περιπτώσεων μικρότερες του 1/3 των αμοιβών που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων στο παράρτημα Ι και τις οποίες ο νομοθέτης θεωρεί ως νόμιμες».

Και τέλος, καταλήγει: «καλείτε κατά παράνομο και εκβιαστικό τρόπο τον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο να συνομολογήσει ότι το αμοιβολόγιο του συμφωνητικού σας είναι σύμφωνο με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, με το παντελώς αόριστο επιχείρημα ότι ο δικηγόρος αναλαμβάνει μεγάλο αριθμό υποθέσεων, χωρίς να παρέχετε οιαδήποτε εγγύηση και διασφάλιση του δικηγόρου περί αυτού και καλείτε τους συνεργαζόμενους δικηγόρους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνυπογράψουν κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος την καινοφανή αιτιολογία ότι η ανάθεση τεράστιου αριθμού δικογράφων στον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο με τα κατώτατα όρια αμοιβών που θέτει ο Κώδικας περί Δικηγόρων θα κατέληγε σε οικονομική κατάρρευση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ! Ασφαλώς και δεν θα καταρρεύσει οικονομικά το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τις κατώτατες αμοιβές των δικηγόρων, αλλά εάν υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, υπάρχει για άλλους λόγους, οι οποίοι είναι γνωστοί στην Ελληνική κοινωνία”.
 

Σχόλια