Πρόεδρος της Ένωσης ΣτΠ των Μεσογειακών Χωρών ο Α. Ποττάκης

0

Στη θέση του προέδρου της Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη των Χωρών της Μεσογείου (ΑΟΜ) εξελέγη ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.Στην ΑΟΜ μετέχουν 28 χώρες από τρείς ηπείρους και ο θεσμικός της ρόλος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο διεθνές διπλωματικό περιβάλλον αφού συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν το προσφυγικό-μεταναστευτικό και, γενικότερα, επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών του Κράτους Δικαίου και δη στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων.

Η επιρροή της ΑΟΜ είναι ιδιαίτερα σημαντική στους ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, καθώς στο ίδιο τραπέζι κάθονται Συνήγοροι του Πολίτη από περιοχές μεγάλης έντασης και από περιοχές στις οποίες μαίνεται η προσφυγική κρίση. Ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας σε μερικούς από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς καταυλισμούς παγκοσμίως και επίσης γνωμοδοτεί και προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που
προϋποθέτουν τη συνεργασία των εμπλεκομένων σε επίπεδο Ανεξάρτητων Αρχών.

Στην ΑΟΜ μετέχουν μεταξύ άλλων Συνήγοροι του Πολίτη από τη Γαλλία την Ιταλία,
την Ισπανία, τη Σερβία, την Αλβανία, τη FYROM, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Τουρκία, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Αλγερία.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΜ, εκτός από τον κ. Ποττάκη, εξελέγησαν ως
Αντιπρόεδροι ο Francisco Fernandez Marugan (Συνήγορος του Πολίτη της Ισπανίας) και η Erinda Ballanca (Συνήγορος του Πολίτη της Αλβανίας) και ως Γενικός Γραμματέας και
Ταμίας ο Anthony C. Mifsud (Συνήγορος του Πολίτη της Μάλτας). Τέλος, ως μέλη του
συμβουλίου της ΑΟΜ εξελέγησαν οι Συνήγοροι του Πολίτη της Γαλλίας, της FYROM, του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Σλοβενίας, της Κύπρου και της Τυνησίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανδρέας Ποττάκης εξελέγη πρόσφατα και Περιφερειακός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη (ΙΟΙ-Ευρωπαϊκό Τμήμα), ενώ η Βοηθός Συνήγορος κ. Καλλιόπη Λυκοβαρδή εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Equinet, του ευρωπαϊκού δικτύου των φορέων ίσης μεταχείρισης. Η επόμενη Γενική Συνέλευση της ΑΟΜ θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε δύο χρόνια.

Σχόλια