Προειδοποιήσεις από την Ε.Ε. προς την Ελλάδα για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Ελλάδα ότι θα την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω των συνεχιζόμενων περιβαλλοντικών παραβάσεων που διαπιστώνει.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πάρα τις συνεχείς υποδείξεις, η χώρα μας παραβιάζει συστηματικά τους κοινοτικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρώτη παράβαση από τη χώρα μας, αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα που συνεχίζουν να ρυπαίνουν την περιοχή του Θριασίου Πεδίου, ενώ η δεύτερη στο γεγονός ότι εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση βαρέος μαζούτ με υψηλότερη από το επιτρεπόμενο (1%) συγκέντρωση θείου.

Επιπλέον η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία παραβιάζεται και λόγω της ανεπαρκούς επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε ευπαθείς περιοχές, για τις οποίες απαιτείται ανώτερου βαθμού επεξεργασία.

Σχόλια