Προειδοποιήσεις της Κομισιόν για τα φρουτάκια

0

Αιτιολογημένη γνώμη απέστειλε η Κομισίον στη χώρα μας, ζητώντας της να εφαρμόσει την υπ’ αριθμ. 65/2005 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών παιχνιδιών και αυτών που παίζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε δημόσιο χώρο.

Η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωδικαστήριο, καθώς η Κομισιόν εμμένει στην άποψή της ότι η ελληνική απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των παιχνιδιών είναι αντίθετη προς τις αρχές διακίνησης αγαθών, ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.

Η Επιτροπή δίνει προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα για να συμμορφωθεί, ειδάλλως θα προσφύγει ξανά εναντίον της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας από αυτό να της επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.