Προειδοποίηση για την υπέρβαση του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες τις ΕΕ για το μέγιστο χρόνο εργασίας όσον αφορά τους γιατρούς στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
Οι ελληνικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν.
Ο επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, Βλαντιμίρ Σπίντλα δήλωσε: «Η οδηγία για το χρόνο εργασίας προστατεύει τους εργαζομένους από τον εξαναγκασμό να εργάζονται υπερβολικά πολλές ώρες, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους και να αυξήσει τους κινδύνους για τρίτους. Η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει όταν ανησυχεί ότι δεν τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα».
Η οδηγία για το χρόνο εργασίας της ΕΕ (2003/88/EΚ) περιορίζει το χρόνο εργασίας στις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας.
Η Επιτροπή έλαβε πολυάριθμες καταγγελίες σχετικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέστειλε τη νομοθεσία της περί χρόνου εργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία μπορεί να απαιτείται νόμιμα από τους γιατρούς να εργάζονται πάρα πολλές ώρες.
Στις καταγγελίες αναφέρεται ότι οι ειδικευμένοι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ 60 και 72 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί υποχρεώνονται να εργάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ 71 και 93 ώρες την εβδομάδα.
Οι καταγγέλοντες υποστηρίζουν επίσης ότι οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης δεν γίνονται σεβαστές, καθώς οι γιατροί μπορεί να εργασθούν για 32 συνεχόμενες ώρες στον τόπο εργασίας. Η Οδηγία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε 11 ώρες την ημέρα ανάπαυση και μία ολόκληρη μέρα ελεύθερη την εβδομάδα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παρέκκλισης των 48 ωρών την εβδομάδα που υπάρχει στην Οδηγία.

Σχόλια