Προειδοποιητική επιστολή ΕΕ για τους δικηγόρους

0

Με προειδοποιητική επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τον κίνδυνο να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξαιτίας της άρνησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να εγγράψει στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων πτυχιούχους πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών .

Ο ΔΣΑ σε επιστολή που απέστειλε προ ολίγων ημερών (14.9.2005) προς το υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια προβαίνει στην άμεση εγγραφή στα βιβλία ασκουμένων όλων των πτυχιούχων Νομικής Σχολής αλλοδαπών πανεπιστημίων. Από αυτή την πάγια τακτική, υπάρχει μια κατηγορία πτυχιούχων που εξαιρείται. Πρόκειται για τους αποφοίτους Εργαστηριών Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε συνεργασία με αλλοδαπά ιδρύματα και χορηγούν τίτλους σπουδών Νομικής του αλλοδαπού συνεργαζόμενου ιδρύματος. Μάλιστα – όπως επισημαίνει στη σχετική απάντηση – στις εν λόγω περιπτώσεις οι σπουδές περιλαμβάνουν δύο χρόνια φοίτησης στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

Σχόλια