Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

0

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε η Κομισιόν στις ελληνικές αρχές με αφορμή την υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων ατμοσφαιρικών ρύπων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου της ΕΕ, αρμοδίου για το Περιβάλλον, Σταύρο Δήμα, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δημ. Παπαδημούλη.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η Επιτροπή κίνησε αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία παράβασης με σκοπό να διερευνήσει εάν η Ελλάδα συμμορφώνεται με την οδηγία 96/62/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και με την οδηγία 99/30. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπήρχε υπέρβαση στα αιωρούμενα σωματίδια PM10 σε Αττική, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς τις υπερβάσεις, αποδεικνύοντας ότι οφείλονται σε φυσικά αίτια. Μετά από προειδοποιητική επιστολή τον Απρίλιο του 2004, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου στην Αθήνα τον Ιούνιο 2003.

Ο κ. Δήμας σημειώνει ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων που έλαβαν οι ελληνικές Αρχές για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 παράγραφοι 3 έως 4 και το άρθρο 11 της οδηγίας 96/62/ΕΚ και με τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 99/30/ΕΚ, καθώς, σύμφωνα με τον Έλληνα Επίτροπο, η Ελλάδα δεν έχει έως τώρα υποβάλει κανένα σχέδιο ή πρόγραμμα από αυτά που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα.