Πρόγραμμα εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

0

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα ανθρωπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, υλοποιεί η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Το πρόγραμμα HELP-Human rights Education for Legal Professionals υποστηρίζει τα κράτη-μέλη του κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο, με βασικό εργαλείο την ιστοσελίδα του μέσω της οποίας παρέχει δωρεάν on-line πρόσβαση σε υλικά και εργαλεία με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση σχετικά με την Ε.Σ.Δ.Α. η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από απόσταση και φιλοξενούνται οργανωμένοι δημόσιοι διάλογοι (fora) με στόχο να κινητοποίησει τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να συμμετέχουν σε συζητήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις (debates) σχετικά με θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ελληνική ιστοσελίδα λειτουργεί με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα HELP και στην προώθηση των δραστηριοτήτων του.

Εκπρόσωποι της Σχολής στο πρόγραμμα ανανεώνουν το περιεχόμενο της ελληνικής ιστοσελίδας ενώ από τα τέλη Νοεμβρίου (28/11) ξεκίνησε στη Σχολή πιλοτικό πρόγραμμα κύκλου σπουδών επιμόρφωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τη μέθοδο e-learning και με θέμα «κοινοτικές κυρώσεις και εναλλακτικά της κράτησης μέτρα ως απάντηση στον υπερπληθυσμό των φυλακών».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ελληνική ιστοσελίδα του HELP: http://www.helpcoe.org/national-page/greece , ενώ η κεντρική σελίδα του προγράμματος είναι η εξής: http://helpcoe.org/
 

Σχόλια