Προγράμματα υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

0

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), προς Έλληνες και Ελληνίδες, ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Οι υποτροφίες αφορούν σε τελειόφοιτους/-ες, απόφοιτους/-ες, Υ.Δ., διδάκτορες, ερευνητές και ερευνήτριες, νέους και νέες επιστήμονες, καθηγητές/-τριες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παλαιούς υποτρόφους της DAAD, όλων των κλάδων, αλλά και ειδικότερων (Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Παραστατικές Τέχνες, Μουσική, Καλές Τέχνες/Οπτική Επικοινωνία/Κινηματογράφος).

Οι υποτροφίες χορηγούν μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίο καθορίζεται από το ειδικότερο πρόγραμμα και τη βαθμίδα του/της υποψήφιου/-ας υποτρόφου, ιδιωτική ασφάλεια υγείας, και ανά πρόγραμμα ενδεχομένως επιπλέον επιδόματα και επιχορηγήσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα, με νωρίτερη ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου

Σχόλια