Προγραμματισμός για την Πρόσληψη (2) Δικηγόρων από τον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη

0

 

Στην λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης 2 Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου προχώρησε ο Δήμος Νίκαιας – Ρέντη (26/2/2016).

Οπως αναφέρεται στο απόσπασμα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :

“Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών που αφορούν το θέµα, παρακαλούµε να πάρετε απόφαση για την έγκριση πρόσληψης δύο δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία οι οποίοι θα καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί µετά την αποχώρηση, για διάφορους λόγους, των δικηγόρων που υπηρετούσαν στο ∆ήµο.

Σηµειώνουµε ότι αυτή την στιγµή υπηρετεί ένας δικηγόρος µε πάγια αντιµισθία και υπάρχουν οι αντίστοιχες κενές θέσεις στον Οργανισµό Υπηρεσίας του ∆ήµου”.

Σχετικό έγγραφο