Προκαταρκτική εξέταση για τα έργα στη μαρίνα Ζέας

0

Προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αληθεύουν οι καταγγελίες πολιτών για την καταστροφή της Μαρίνας Ζέας από τα εκτελούμενα έργα ιδιωτικής εταιρίας, διέταξε ο εισαγγελέας Πειραιά Γρηγ. Πεπόνης.

Η εισαγγελική παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη μετά τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής που κάνουν λόγο για καταστροφή του φυσικού και του
πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και για παράνομη εκτέλεση των έργων που λόγω προσφυγής τους στο Συμβούλιο Επικρατείας θα έπρεπε να είχαν ανασταλεί.

Υπέρ των κατοίκων έχουν ταχθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο νομάρχης Γιάννης Μίχας.

Σχόλια