Προκήρυξη (1) θέσεως εργασίας, κατά προτίμηση νομικού, στο Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπ. Δικαιοσύνης η προκήρυξη αφορά τη θέση βοηθού εμπειρογνώμονος, κατά προτίμηση νομικού, στο έργο “Τεχνική Βοήθεια για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού δικαστικού συστήματος”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το έργο “Τεχνική Βοήθεια για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού δικαστικού συστήματος” χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ταμείου Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS). Το έργο προϋποθέτει ότι το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης ως μεταρρυθμιστικός Συνεργάτης θα ηγείται του έργου, θα παρέχει υψηλού επιπέδου υποστήριξη, ενώ πρόκειται να μεταφέρει τεχνογνωσία μέσω τεχνικής βοήθειας προς το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2015.

Αναλυτικά τα έγγραφα προκήρυξης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Call for applications: Assistant to the Long-term Expert in the Project “Technical Assistance on the Reform of the Greek Judicial System”

CV Template

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα απευθύνονται στα εξής e-mails:

guenther.walchshofer@justiz.gv.at και/ή

guenther_walchshofer@Hotmail.com και

eflegga@Justice.gov.gr

 

Σχόλια