Προκήρυξη θέσεων για άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

0

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλούνται όσοι ασκούμενοι δικηγόροι το επιθυμούν και τους έχουν απομείνει έξι μήνες άσκησης, να την πραγματοποιήσουν  στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου, υποβάλλοντας αίτηση μέχρι και την 11η Ιουλίου.
 
Η αίτηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά (kspanomihou@justice.gov.gr) , είτε στο Γενικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και οι προς κάλυψη θέσεις είναι συνολικά τρεις (3).

 

Αίτηση