Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016

0

 

Το Υπ. Δικαιοσύνης με την απόφαση (26/2/2016, Αριθ. πρωτ.: 4588), προκηρύσσει τον διαγωνισμό Συμβολαιογράφων για το 2016, για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 20-4-2016.