Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυοτητας έτους 2018

0

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3548/τ. Β’/22.08.2018, δημοσιεύθηκε η με αριθ. 40396/08.08.2018 προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυοτητας έτους 2018. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.

Σχόλια