Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών 2014

0

Ο διαγωνισμός για την πλήρωση οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαϊου 2014  στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Κάποιες από τις θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

Πρωτοδικείο Αθηνών 26
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 9
Πρωτοδικείο Πειραιώς 6
Πρωτοδικείο Λάρισας 2Πρωτοδικείο Πατρών 2

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο 20 μέρες πριν το διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται:

– Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση
– Τίτλος σπουδών
– Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής
– Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ευρώ ως εξέταστρα

Οι εξεταζόμενοι θα εξεταστούν γραπτώς στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, στον Ποινικό Κώδικα, στην Ποινική Δικονομία, στον Αστικό Κώδικα και στο Εμπορικό Δίκαιο.

Προκήρυξη [PDF]
 

 

Σχόλια