Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου στην ΟΠΑΠ ΑΕ

0

Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου στην ΟΠΑΠ ΑΕ

Ο  ΟΠΑΠ είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ομίλους εταιριών στην Ελλάδα, καταχωρημένος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.  Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ταχεία ανάπτυξη του Ομίλου, η επαγγελματική αποτελεσματικότητα και η άριστη εξυπηρέτηση πελατών, ο ΟΠΑΠ υποδέχεται ταλέντα και εξαιρετικούς επαγγελματίες που θα γίνουν μέλη της ομάδας που θα οδηγήσει στη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.
Για το σκοπό αυτό ο ΟΠΑΠ αναζητά έμπειρους επαγγελματίες για τη θέση του
Δικηγόρου
Κύριες αρμοδιότητες:

·        Παρoχή νομικών συμβουλών και χειρισμός νομικών υποθέσεων, όπως υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, εμπορικές, διοικητικές υποθέσεις, δίκαιο του ανταγωνισμού και ρυθμιστικά ζητήματα
·        Κατάρτιση και διαπραγμάτευση νομικών εγγράφων όλων των ειδών, συμβολαίων
·        Εκπροσώπηση του Ομίλου στις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και διαιτητικών αρχών
·        Εξέταση των εννόμων συνεπειών νέων προϊόντων και υπηρεσιών
·        Kαθοδήγηση και συνεργασία με άλλες επιχειρηματικές ομάδες για νομικά ζητήματα σε ποικίλες επιχειρησιακές συναλλαγές
·        Διεύθυνση της διαχείρισης συμβατικών υποχρεώσεων και ρυθμιστικών ζητημάτων με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητας με αναλήψεις υποχρεώσεων, νόμους και κανονισμούς
·        Προστασία του Ομίλου από νομικούς κινδύνους και παραβιάσεις μέσω αξιολόγησης διαφόρων παραγόντων κινδύνου
·        Ενημέρωση για αλλαγές νόμων, κανονισμών και βιομηχανικών προτύπων και αποτελεσματική συνεργασία με ποικίλους επιχειρηματικούς φορείς

Απαραίτητα προσόντα:
·        Πτυχίο Νομικής (LLB), θα προτιμηθούν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (LLM)
·        Τουλάχιστον 5 χρόνια συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας ως μέλος μεγάλης δικηγορικής εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή ως μέλος νομικής υπηρεσίας επιχείρησης
·        Μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου
·        Αποδεδειγμένη εμπειρία στο Εμπορικό, Αστικό και/ ή Διοικητικό Δίκαιο
·        Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
·        Άριστη χρήση του MS Office
·        Ευχέρεια στην αγγλική νομική ορολογία στον γραπτό και προφορικό λόγο. Ικανότητα σύνταξης συμβολαίων και δικογράφων στα αγγλικά
·        Ισχυρές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες με αυστηρή προσοχή στη λεπτομέρεια
·        Ικανότητα εργασίας ατομικά και ως μέλος μεγαλύτερης ομάδας
·        Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων σε ταχύρυθμο εργασιακό περιβάλλον
·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις στην περίπτωση άνδρα υποψηφίου

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας και να στείλετε το βιογραφικό σας, παρακαλώ επισκεφθείτε
https://opap-s-a.workable.com/j/31306D8CAD
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με την μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα.

Σχόλια