Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά

0

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά.

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Σχόλια