Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών

0

 

Η Ακαδημία Αθηνών αποφασίζει και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2909/2001.

 Τεύχος Προκήρυξης

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Γεωργία Αγγελοπούλου στο τηλέφωνο 210 3664738 ή μέσω ηλεκτρονικού

Σχόλια