Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Δικαιοσύνης

0

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2/7/2018

 

Σχόλια