Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων ασκουμένων δικηγόρων στο Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Αθήνα, 5  Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη  του άρθρου 13 παρ. 4 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει, β) την 16992/6-2-2017  κοινή  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Αναπληρωτή   Υπουργό  Οικονομικών,  με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766) όπως ισχύει και, γ) την 49377/ 4-7-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Παράταση του χρόνου  άσκησης  έξι υποψήφιων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ.»

                                                 Κ α λ ο ύ μ ε

 Όσους υποψήφιους δικηγόρους  με υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση  μέχρι και την Πέμπτη  12 Ιουλίου τ.ε. είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: hantoniadou@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Οι  θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε  εννέα  (9). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει  τις διαθέσιμες  θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος), την  Παρασκευή  13 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 Στην εν λόγω  διαδικασία, στην οποία  μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους  υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης ισάριθμοι (ήτοι 9) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.
                                                                                        

Σχόλια