Πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων στο νερό, Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Υπ. Απόφασης

0

 

Τo Υπουργείο Υγείας με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο νερό, προτείνει τις διατάξεις που περιέχονται στο  σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο “Πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων στο νερό για την προστασία της δημόσιας υγείας” και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 14.00.

Link Δημόσιας Διαβούλευσης

Σχόλια