Πρόοδος στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης

0

Η Monika Ekstrom, υπεύθυνη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για ζητήματα πολιτικής ανάλυσης, σε ομιλία της, σημείωσε ότι η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

Ειδικότερα, η M. Ekstrom, στο πλαίσιο της ομιλίας της στο συνέδριο με θέμα «Ο μετέωρος βηματισμός της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα», το οποίο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει να διανύσει αρκετό δρόμο για να φτάσει σ’ ένα απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο αλλά οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των ροών της παράνομης μετανάστευσης.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι γίνονται αξιόλογες προσπάθειες για την αύξηση του ποσοστού εθελοντικής επιστροφής των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης δύο βασικών προτεραιοτήτων, η πρώτη εξ αυτών αφορά τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υποδοχής και κράτησης. Οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης και υποδοχής, όπως σημειώθηκε, θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η δεύτερη προτεραιότητα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια, είναι «η διασφάλιση μιας δίκαιης και ανοιχτής διαδικασίας παροχής ασύλου, για την υλοποίηση της οποίας είναι αναγκαία η λειτουργία τριών νέων υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφύγων».

Σχόλια