Πρόωρες εκλογές μετά το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή ΠτΔ

0

Με 168 ψήφους υπέρ του Στ. Δήμα ολοκληρώθηκε σήμερα, 29/12, η τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς καμιά αλλαγή στον αριθμό των ψήφων από τη δεύτερη ψηφοφορία. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο απέχει από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 ψήφων, οδηγεί στην υποχρεωτική διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, ώστε η νέα Βουλή που θα προκύψει να εκλέξει πλέον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 4 του Συντάγματος : ‘’αν δεν επιτευχθεί oύτε και στην τρίτη ψηφoφoρία η αυξημένη πλειoψηφία των 180 ψήφων, η Boυλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφoφoρία, και πρoκηρύσσεται εκλoγή για ανάδειξη νέας Boυλής’’.

Όσον αφορά το ζήτημα της προκήρυξης εκλογών μετά τη διάλυση της Βουλής, ρητά ορίζεται στο άρθρο 41 στην Ερμηνευτική Δήλωση ότι : ‘’τo διάταγμα για τη διάλυση της Boυλής πρέπει να διαλαμβάνει την πρoκήρυξη εκλoγών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Boυλής μέσα σε τριάντα ημέρες από αυτές’’. Συνεπώς, αναμένεται, εντός 10 ημερών, η έκδοση του διατάγματος προκήρυξης εκλογών από τον κ. Παπούλια, στο οποίο θα ορίζεται τόσο η ημερομηνία των εκλογών όσο και η ημερομηνία σύγκλησης της νέας Βουλής. Ημερομηνία εκλογών θα είναι η 25η Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η Βουλή, που θα αναδειχθεί από τις νέες εκλογές, άλλωστε, κατά το άρθρο 32 παρ. 4 εδ. β του Συντάγματος, αμέσως μόλις συγκρoτηθεί σε σώμα, εκλέγει με oνoμαστική ψηφoφoρία Πρόεδρo της Δημoκρατίας με την πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, δηλαδή με 180 ψήφους. Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 4 εδ. γ του Συντάγματος.

 

Σχόλια