Προς απόρριψη η αίτηση αναίρεσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης

0

Στο Δ΄ Τμήμα του ΑΠ, ο αρεοπαγίτης Δ.Κυριτσάκης πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση του εκπροσώπου του Σωματείου «Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης», που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία αρνήθηκε την αναγνώριση του Σωματείου.

Ο κ.Κυριτσάκης επισήμανε ότι η εφετειακή απόφαση δεν παραβιάζει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύνταγμα και γενικότερα την ελληνική νομοθεσία και τόνισε ότι η διατύπωση της επωνυμίας του γυναικείου Σωματείου, χαρακτηρίζει τα μέλη του, όχι μόνο αλλοεθνή, αλλόγλωσσα και αλλόθρησκα, αλλά και ξένους υπηκόους.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με τους όρους του καταστατικού του Σωματείου, προσέθεσε ο Κυριτσάκης, που ορίζει ότι εγγράφονται γυναίκες ελληνικής υπηκοότητας, προκύπτει ότι το Σωματείο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα μέλη του ως Τούρκους, με τουρκική εθνική συνείδηση και όχι απλώς ως Μουσουλμάνους ελληνικής υπηκοότητας. Έτσι, το Σωματείο υποδηλώνει ότι επιδιώκει με την λειτουργία του την προώθηση εντός των ορίων της ελληνικής Επικράτειας των τουρκικών ιδεωδών, σε αντίθεση με άλλα νομίμως λειτουργούντα στην χώρα μας Σωματεία διαφόρων ομάδων, διαφορετικής εθνικής καταγωγής, όπως είναι Αρμενίων, Ισραηλιτών, κ.λπ., που επιδιώκουν θεμιτά την διατήρηση των εθνικών τους εθίμων, την γλώσσα και άλλα.

Σχόλια