Προς κατάθεση το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο

0

Το αργότερο ως τις 10 Δεκεμβρίου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της διαπλοκής και τη θωράκιση της ποιότητας της Δημοκρατίας. Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται ο αποκλεισμός των «παραθύρων» που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την καταστρατήγηση της συνταγματικής επιταγής για το βασικό μέτοχο και η επιβολή αυστηρών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα.

Από τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση του ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου των νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τα ΜΜΕ, η αυστηρή απαγόρευση παρεμβολής στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε είδους εξωχωρίων εταιριών, η μείωση του βασικού μετόχου στο ελάχιστο δυνατό, και η κατάργηση χωρίς εξαίρεση των πάσης φύσεως δυνατοτήτων χρησιμοποίησης παρένθετων προσώπων.

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί Επικρατείας και Δικαιοσύνης θα ενημερώσουν μέσα στην εβδομάδα την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να εξασφαλιστεί η συναίνεση των κομμάτων.

Σχόλια