Πρόσθετη παρέμβαση της Ολομέλειας των Δικ. Συλλόγων κατά τη συζήτηση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στην Oλ. του Αρείου Πάγου

0

 

Πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τη συζήτηση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στην Oλομέλεια του Αρείου Πάγου

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αναπτύχθηκε το μείζον ζήτημα, στο οποίο διέγνωσε την αντίθεση του ανωτέρω φόρου προς το Σύνταγμα η προαναφερθείσα απόφαση του Δ’ Τμήματος, ήτοι η μη συνεκτίμηση εισοδηματικών και, εν γένει, υποκειμενικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση της φοροδοτικής ικανότητος ανταποκρίσεως σε έναν τέτοιο φόρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος, με την ανωτέρω απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματικό το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ως αντίθετο στις διατάξεις του άρθρου 4§§1,5 του Συντάγματος, σε αντίθεση με την υπ’ αριθμ. 1972/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκπροσωπήθηκαν από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Δρόσο, και τον Φορολογικό Σύμβουλο αυτών, κ.Ευστάθιο Μπακάλη, στη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου της αιτήσεως αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 293/2014 αποφάσεως του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που αφορά στη συνταγματικότητα του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., κατόπιν ασκήσεως Πρόσθετης Παρεμβάσεώς τους δυνάμει των άρθρων 90 και 134 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Σχόλια