Πρόσβαση του Λιμενικού σε προσωπικά δεδομένα

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ΄ αριθμ. 19/2008 απόφασή της επέτρεψε στο Λιμενικό Σώμα να πληροφορείται απλά προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας) συνδρομητών εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Ειδικότερα, υποβλήθηκε στην αρχή αίτηση του Λιμενικού Σώματος μέσω του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με την πρόσβαση του Λιμενικού Σώματος σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδρομητών εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το Λιμενικό Σώμα, στην αίτησή του αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι “”στα πλαίσια των αστυνομικών μας καθηκόντων (έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτων), κρίνεται απαραίτητη η παροχή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα (στοιχεία κατόχου, διεύθυνση κ.λπ.) στην υπηρεσία μας, από τις εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Η Αρχή αναφέρει στην απόφασή της ότι στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος εμπίπτουν, μεταξύ των άλλων, θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, κρατικής ασφάλειας, καθώς και δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με εθνική και διεθνή αστυνομία, η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών πράξεων στα πλοία καθώς και στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τη δίωξη ποινικών παραβάσεων, όπως λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλίας, ναυταπατών, πλαστογραφίας, τυχερών παιχνιδιών και κάθε άλλου ποινικού αδικήματος, ο χειρισμός θεμάτων αναζητήσεων εξαφανισθέντων, αγνοουμένων προσώπων, αντικειμένων ιδιωτών, η τήρηση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμφωνία Σένγκεν, η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεθνή Αστυνομία και Αστυνομίες άλλων χωρών.

Ακόμη, η Αρχή στην απόφασή της αναφέρει ότι «εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος η άσκηση αστυνομικών καθηκόντων, τα οποία αφορούν και στην εθνική ασφάλεια ή στη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων””. Συνεπώς, προσθέτει η Αρχή, “”στο μέτρο που κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών από την εν λόγω υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος καθίστανται αναγκαίες διαβιβάσεις στην υπηρεσία αυτή από τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους (σ.σ.: συνδρομητών τους), συντρέχουν στις περιπτώσεις αυτές και λόγοι να αρθεί εν όλω η υποχρέωση ενημέρωσης των εν λόγω υποκειμένων» (σ.σ.: συνδρομητών εταιρειών τηλεφωνίας).

Η αρχή καταλήγει στην απόφασή της, ότι στις περιπτώσεις, όπου το Λιμενικό Σώμα ζητά από τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να του διαβιβάσουν στοιχεία συνδρομητών τους, για λόγους που αφορούν στην εθνική ασφάλεια ή στη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων (δηλαδή, εγκλημάτων, που διώκονται ως κακουργήματα και ως πλημμελήματα που έχουν τελεσθεί με δόλο), συντρέχουν λόγοι να αρθεί συνολικά η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων (σ.σ.: συνδρομητών εταιρειών τηλεφωνίας) των επίμαχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σχόλια